Skip to main content

Jóga a mindennapi életben - A rendszer

Jóga szótár

 Jóga a mindennapi életben szójegyzék fordítása

https://www.yogaindailylife.org/more/knowledge/glossary

 A  B C D  Dzs (J)  G  H  I  J (Y)  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V

 

A

ÁBHÁJA - ABHAYA - rettenthetetlen, félelem nélküli

- ABHAJA PAD – ABHAYA PAD - felszabadulás, ugyanazt jelenti, mint a moksa

 

ÁBHIMÁN - ABHIMAN - büszkeség, önteltség, fennhéjázás

 

 ÁBHJÁSZA – ABHYAS - rendszeres gyakorlás

 

ÁCSÁL – ACAL - kiegyensúlyozott, mozdulatlan, állandó

 

ÁCSÁRJÁ - ACARYA - nagy tiszteletnek örvendő tanító

 

ÁDIBÓTIK - ADHIBHAUTIK - fizikai, anyagi síkról és más élőlényektől származó hatások

 

ÁDIDÉVIK - ADHIDAIVIK - az asztrális síkról érkező hatások

 

ÁDHIÁTMIK - ADHYATMIK - a saját testből érkező hatások

 

ÁDI - ADI - a legelső, az eredet, a kezdet, az ok, az alap

- ÁDI ÁNÁDI - ADI ANADI - örökkévaló, időn és téren túli

 

ÁDVÁÍTA - ADVAITA - nem-kettősség

- ÁDVÁÍTA VÉDÁNTA - ADVAITA VEDANTA - az egység, nem-kettősség filozófiája

 

ÁDZSÁPÁ - AJAPA - a mantra folyamatos, spontán belső ismétlése

 

ÁDZSNÁ CSAKRA - AJNA CHAKRA - lásd. “ágjá csakra”

 

AGNI - AGNI - tűz, a tűz istene, az öt elem (mahabúta) egyike

 

ÁGJÁ - AGYA - rendelet, parancs

- ÁGJÁ CSAKRA - AGYA CHAKRA - a szemöldökök közötti központ, a harmadik szem központ

 

ÁHÁM BRÁHMÁSZMI - AHAM BRAHMASMI - “Brahman vagyok” - az Upanisádok egyik mantrája

 

ÁHÁMKÁRA - AHAMKARA -”Én vagyok a cselekvő”, ego (lásd még “antakaranák”)

 

ÁHIMSZÁ - AHIMSA - a nem ártás elve, bármely élőlény ellen irányuló ártó cselekedet elutasítása, az öt jáma (lásd. “Rádzsa jóga”) közül az első

 

ÁJURVÉDA - AYURVEDA - az ősi indiai orvostudomány, Ájur= élet, Véda= tudás

 

ÁKÁSA - AKASHA - tér, ég, éter, az ötödik elem (mahabúta)

- CSIDÁKÁS - CHIDAKASH - a tudatosság tere, belső tér

- GHÁTÁKÁS - GHATAKASH - egy tartálynak vagy edénynek a belseje, a test belső tere

- HRIDÁJÁKÁS - HRIDAYAKASH - a szív tere

- MÁHÁKÁS -MAHAKASH - a világegyetem tere

- SZUNJÁKÁS - SUNYAKASH - üres tér

 

ÁKÁSÍ MUDRA - AKASHI MUDRA - egy jóga technika, ég felé nézés

 

ÁKÁND - AKHAND - törhetetlen, leválaszthatatlan

 

ÁMÁR- AMAR - halhatatlan

- ÁMÁRLÓKA - AMARLOKA - halhatatlanok világa, a szatjalóka másik elnevezése

 

ÁMIT - AMRIT - 1. halhatatlanság, 2. nektár, ambrózia

 

ÁNÁDI - ANADI - kezdet nélküli, nem teremtett, örök

 

ÁNÁHÁTA CSAKRA - ANAHATA CHAKRA - szív központ (lásd. csakrák)

 

ÁNÁNDA - ANANDA - üdv, tökéletes öröm

- ÁNÁNDAMÁJA KÓSA - ANANDAMAY KOSHA - a vágyak és az öröm burka, kauzális test, az Önvalót takaró legbelső réteg (lásd: “kósa”)

- SZÁT CSIT ÁNÁNDA - SAT CHIT ANANDA - az abszolút igazság, tudatosság és üdv, a Legfelsőbb Szellem (Isten) jelzője

 

ÁNITJA - ANITYA - változékony, átmeneti, a nitja ellentéte

 

ÁNNÁMÁJA KÓSA - ANNAMAY KOSHA – a táplálkozás burka, fizikai test, az Önvalót takaró legkülső réteg (lásd. “kósa”)

 

ÁNTÁKARANA - ANTAHKARANA - pszichés funkciók, belső működések és belső szervek általános elnevezése

1) MÁNÁSZ - MANAS - az elme, az érzékelés belső szerve

2) BUDDHI - BUDDHI - megértés, intellektus, döntéshozó és következtető képesség

3) CSITTA - CHITTA - tudat

- tudattalan - mély, álom nélküli alvás

- tudatalatti – álom béli tudat

- tudatos - éber állapot

- felsőbbrendű tudat - szamádi, turija

 

ÁNTÁRJÁMI - ANTARYAMI - belső tanú

 

ÁNUBÁVA - ANUBHAVA - személyes tapasztalat

 

ANUSZTÁN - ANUSTHANA - adott idő alatt végzett intenzív gyakorlás

 

ÁPÁNA - APANA - a testben működő öt prána egyike (lásd: “prána”)

 

ÁPÁRIGRÁHA - APARIGRAHA - nem halmozás, nem gyűjtése a felesleges dolgoknak, az öt jáma közül a negyedik

 

ÁPMÁN - APMAN - tiszteletlenség, megalázás

 

ÁRATI - ARATI - mécsesláng felajánlása a mesterek képmása előtt, az ima, istentisztelet része

 

ÁRTHÁ - ARTHA - 1. feladat, szándék, cél (lásd. még: “purusartha”), 2. jólét, pénz

 

ÁSIRVÁD - ASHIRVAD - áldás

- ÁSRIVÁD MUDRÁ - ASHIRVAD MUDRA - az áldás kéztartása

 

ÁSRÁM - ASHRAM - (A= Isten hozott, SHRAM: hogy tegyél valamit)  1. remetelak, a spirituális életnek elkötelezett emberek (általában egy tanító és a tanítványai) lakóhelye, 2. egyike az élet négy szakaszának

1) BRÁMMÁCSÁRJA - BRAHMACHARYA - a tanulás időszaka (hagyományosan 25 éves korig tart)

2) GRIHÁSZTA - GRIHASTHA - családfő, családos ember életszakasza, addig tart, amíg a gyerekek fel nem nőnek és önállóvá nem válnak (25-től 50 éves korig)

3) VÁNPRÁSZTÁ - VANPRASTHA - szerzetes életszakasz, az aktív élettől való visszavonulás, az ember belső természetének a tanulmányozása és az erről való gondolkodás időszaka (50-től 75 évig)

4) SZÁNNJÁSZÁ - SANNYASA - minden világi vágyról és törekvésről való lemondás életszakasza (75 évtől)

 

ÁSZTÁNGA - ASHTANGA - nyolc végtagú

- ÁSZTÁNGA JÓGA - ASHTANGA YOGA - a nyolclépcsős út, Patanjali Rádzsa jóga rendszere

 

ÁSZANA - ASANA - 1. ülőhely; 2. testtartás, testhelyzet, a Rádzsa jóga harmadik ága

 

ÁSZTÉJA - ASTEYA - nem lopni, az öt jáma közül a harmadik (lásd: “Rádzsa Jóga”)

 

ÁTMA - ATMA - az Isteni Önvaló, a halhatatlan lélek

- ÁTMA CSINTAN - ATMA CHINTAN - elmélkedés az atmáról

- ÁTMA GJÁNA - ATMA GYANA - az Önvaló felismerése, „önmegvalósítás”, az Önvaló ismerete

- ÁTMA TATTVA - ATMA TATTVA - az Önvaló lényege, a legmagasabb elv (lásd.: “tattvák”)

- DZSÍVÁTMA - JIVATMA - egyéni lélek

- MAHÁTMA - MAHATMA - nagy (magasztos)  lélek

- PÁRAMÁTMA - PARAMATMA - a Legfelsőbb, Kozmikus Lélek, Isten

 

ÁVÁTÁR - AVATAR - isteni inkarnáció, Isten földi megtestesülése

 

ÁVIDJÁ - AVIDYA - tudatlanság, tudománytalanság

 

ÁVINÁSÍ - AVINASHI - elpusztíthatatlan, maradandó, halhatatlan

 

B

 

BACSAN - BACHAN - a beszéd (the speech)

 

BÉKARI - BAIKHARI - beszélni, a beszélt szavak létrejöttének utolsó szakasza

 

BANDHA - 1. kötelék, 2. összehúzódás, megkötés, elzárás

- MUL BANDHA - a végbélzáró izom összehúzása

- UDDIJÁNA BANDHA - UDDIYAN BANDHA - a rekeszizom felhúzása

- DZSALANDHÁR BANDHA - JALANDHAR BANDHA - az állzár

- MÁHÁ BANDHA - MAHA BANDHA - mindhárom bandha felvétele egyszerre

 

BÁSZTI - BASTI - egy hatha jóga technika a belek tisztítására

 

BHADZSAN - BHAJAN - 1. imádat 2. spirituális vagy vallásos ének

 

BHAGAWAN - Úr, a Mester

 

BHAKTI - odaadás, szeretet, imádat

 

BHAKTI JÓGA - BHAKTI YOGA - a négy jógaút egyike, az odaadás és a szeretet jógája

- GURU BHAKTI – a Mester iránti odaadás

- NIRGUNA BHAKTI - a forma-, szimbólumok nélküli iránti odaadás, a meg nem nyilvánult isteni princípium iránti odaadó szeretet

- SZAGUNA BHAKTI - SAGUNA BHAKTI - egy bizonyos forma iránti odaadás, valamely isteni inkarnáció iránti odaadó szeretet

- BAGLA/BAKA BHAKTI - hamis odaadás, a „gém odaadása” (egy indiai történetből)

- PARABHAKTI - az odaadás legfelsőbb szintje, az abszolút szeretet

 

BHAKTI MEDITÁCIÓ - BHAKTI MEDITATION - áhítattal áthatott meditáció

 

BHASZTRIKÁ - BHASTRIKA - “fújtató légzés”, egy pránajáma technika

 

BHÁV - BHAV - érzelem, vonzódás, elmerülés

- DAJA BHÁV - DAYA BHAV - együttérzés, könyörület

- SZÁNT BHÁV - SANT BHAV - tiszta, szent, pozitív érzések és vonzódás (lásd: “szent”)

 

BHÁVA - BHAVA - a világ, világi létezés, élet és halál körforgása

- BHÁVA BÁNDÁN - BHAVA BANDHAN - a világi lét köteléke, a születés és halál ismétlődéseinek elkerülhetetlensége

- BHÁVA BHÁJA - BHAVA BHAYA - az ismétlődő születéstől és haláltól való félelem

- BHÁVA SZÁGÁR - BHAVA SAGAR - a világi lét vagy a tudatlanság óceánja

- BHÁVA SZINDU - BHAVA SINDHU - ugyanaz, mint a bháva szágár

 

BHÓGA - BHOGA - 1. élvezet, 2. szenvedés, tapasztalás

 

BHRÁMÁRÍ - BHRAMARI - méh zümmögés, egy pránajáma technika

 

BHUDZSANG - BHUJANG - kígyó

- BHUDZSANGÁSZANA - BHUJANGASAN - “kobra pozíció”, egy jóga testhelyzet

- BHUDZSÁNGÍ MUDRÁ - BHUJANGI MUDRA - kígyó testtartás, egy hatha jóga technika

 

BÍDZSA - BIJA - mag

- BÍDZSA MANTRA - BIJA MANTRA - mag mantra, leggyakrabban egy szanszkrit szótag

 

BINDU - pont, csepp

 

BINDU CSAKRA - BINDU CHAKRA – Holdközpont, egy központ a koponyán, a hajforgó alatt

 

BRÁHM vagy BRAHMAN - az abszolút valóság, a mindent átható isteni princípium

- BRÁHMÁCSÁRJA - BRAHMACHARYA - önmegtartóztatás, Brahman felé törekvés, Brahman, a Legfelsőbb keresése, cölibátus

- BRÁHMÁGRÁNTHI - Brahma csomója, copfba kötött konty a fejtetőn

- BRÁHMÁGJÁNA - BRAHMAGYANA - a Legfelsőbb ismerete, Brahman ismerete

- BRÁHMÁDZSNÁNA - BRAHMAJNANA- lásd a brahmagjánánál

- BRÁHMÁLÓKA - a legmagasabb sík, a Valóság síkja, szatja lókának is hívják

- BRÁHMÁMUHURTA - a hajnal “arany órái”, legkedvezőbb időszak a meditáció és más spirituális gyakorlatok végzéséhez

- BRÁHMÁNISTA - aki a Legfelsőbben megállapodott, önmegvalósított jógi

- BRÁHMÁRANDRA - a Brahmához vezető kapu, a száhászrára csakra másik neve

- BRÁHMÁRISI - BRAHMARISHI - 1. a bölcs, aki felismerte a Legfelsőbbet (brahman); 2. az a bölcs, aki születése szerint Brahmin

- BRÁHMÁ TÁTTVÁ - a legmagasabb isteni princípium (lásd még “tattvák”)

- BRÁHMÁ VIDJÁ - BRAHMA VIDYA - az Igazság ismerete

- BRÁHMIK MANTRA - nirguna mantra, mantra, amely elvezet a Felszabaduláshoz

 

BRÁHMÁ - a világegyetem teremtője, az Isteni Hármasság egyik aspektusa

 

BRÁHMIN - a legmagasabb indiai kaszt tagja, tudós, pap, a fejet jelképezi

 

BRÁSHT - zuhanás, kudarc, félbeszakítás, szünet

- JÓG BRASHT - YOG BRASHT - a jógaút megszakítása

 

BUDDHI - értelem, megértés, a döntéshozás és következtetések levonásának képessége

 

CS (C)

 

CSÉTANJA - CHAITANYA - öntudat, szellem, tudatosság, éber figyelem

 

CSAKRA - CHAKRA - kerék, a testben lévő szellemi és energia központ

- ÁGJÁ CSAKRA - AGYA CHAKRA - a szemöldökök között lévő csakra, harmadik szem központ

- ÁNÁHÁTA CSAKRA - ANAHATA CHAKRA - szívközpont, “hridaja kamal”-nak is hívják

- BINDU CSAKRA - BINDU CHAKRA – Holdközpont, a hajforgó alatt lévő központ

- DÉVIK CSAKRÁK - DEVIK CHAKRAS - isteni csakrák, a gerinc felső végétől a fejtető felé haladva

- MANIPÚRA CSAKRA - MANIPURA CHAKRA - köldök központ, “nábhi kamal”-nak is hívják

- MÚLÁDHÁRA CSAKRA - MULADHARA CHAKRA - gyökércsakra, a gerincoszlop alapjánál elhelyezkedő központ, mul kamal-nak is hívják

- PASU CSAKRÁK - PASHU CHAKRAS - állati csakrák, az emberben a lábujjaktól a medencéig terjednek

- SZÁHÁSZRÁRA CSAKRA - SAHASRARA CHAKRA - korona csakra, “brahmarandhra”-nak is nevezik

- SZVÁDHISTHÁNA CSAKRA - SVADHISHTHANA CHAKRA - központ a nemi szervek területén

- VIRA CSAKRÁK - VIRA CHAKRAS - az emberi csakrák a gerincoszlop mentén

- VISUDDHI CSAKRA - VISHUDDHI CHAKRA - torok központ, “kanth kamal”-nak is hívják

 

CSANDRA - CHANDRA - Hold

- CSANDRA NAMASZKÁR - CHANDRA NAMASKAR - üdvözlet a Holdnak, egy ászana

 

CSÁR - CHAR -  „ami mozog”, élőlény

- DZSÁL CSÁR - JAL CHAR - vízben élő élőlények

- NÁBH CSÁR - NABH CHAR - a levegőben repülő és élő élőlények

- THÁL CSÁR - THAL CHAR - a földön vagy a földben élő élőlények

 

CSÉLA - CHELA – tanítvány, tanuló

 

CSÉTAN - CHETAN - életben lévő, eleven, minden tett és állapot tudatos tanúja

 

CSIDÁKÁSA - CHIDAKASHA - a tudat tere, az elme vetítővászna, (lásd még “akasa”) 

- CSIDÁKÁSA DHÁRANÁ - CHIDAKASHA DHARANA - egy meditációs technika

 

CSIN MUDRÁ - CHIN MUDRA - meditáció során felvett kéztartás, amikor a hüvelykujj és a mutatóujj összeér és a másik három ujj lazán nyújtva van

 

CSINTAN - CHINTAN - elmélkedés, meggondolás

- ÁTMÁ CSINTAN - ATMA CHINTAN - elmélkedés azon “Ki vagyok én?”, meditáció az Önvalón

 

CSIT - CHIT - tiszta tudat, lásd még “szat-csit-ánanda” 

 

CSITTA - CHITTA - tudat, a gondolkodás hordozója, elme közeg

- CSITTA VRITTI - CHITTA VRITTI - gondolat hullám

 

DÁJA - DAYA - együttérzés, könyörület, irgalom

- DÁJA BHÁV - DAYA BHAV - könyörület, együttérzés

 

DÁJÁL, DÁJÁLU - DAYAL, DAYALU - könyörületes, irgalmas, kedves

 

DAKSINÁ - DAKSHINA - adomány a Mesternek vagy papnak

 

DAM - önkontroll, önuralom, az elme uralása, a “hat kincs” közül a második (lásd még: “sat szampatti” és “gjána jóga”

 

DAN - adomány, ajándék, felajánlás

 

DARSAN - DARSHAN - 1. látvány, látás, látni, megismerni vagy meglátogatni egy tisztelt személyt; 2. nézet, gondolat, filozófia

 

DASZ - DAS - szolga, Isten híve

 

DATA - adakozó, adományozó, jótevő, bőkezű, nagylelkű

 

DÉVA - DEVA - egy isteni lény, isten, istenség

 

DÉVI - DEVI - női istenség, istennő

 

DHANA - vagyon, jólét, javak

 

DHÁRANÁ - DHARANA - koncentráció, a rádzsa jóga hatodik ösvénye

- CSIDÁKÁS DHÁRANÁ - CHIDAKASH DHARANA - egy meditációs technika

- HRIDÁJÁKÁS DHÁRANÁ - HRIDAYAKASH DHARANA - egy meditációs technika

- TRIKUTI DHÁRANÁ - TRIKUTI DHARANA - egy koncentrációs technika

 

DHARMA - 1. helyes cselekedet, kötelesség, erkölcs, erény, igazságosság; 2. vallás, vallási kötelesség; 3. különleges / egyéni minőség vagy jellem

- SZÁNÁTANA DHARMA - SANATAN DHARMA - egyetemes kötelesség, a lényeggel való kapcsolat

- SZAT SZANÁTANA DHARMA - SAT SANATAN DHARMA - igaz kapcsolat a valósággal, az igaz kapcsolat szolgálata

 

DHAUTI - hatha jóga technika a belső tisztításhoz, (lásd. még: “ Hatha Jóga Kriják”)

 

DHJÁNA - DHYANA - meditáció, a rádzsa jóga hetedik ösvénye

 

DIKSA - DIKSHA - beavatás

 

DÍN - DEEN - 1. alázatos; 2. szegény, rászoruló, szerencsétlen

- DÍN BANDHU - DEEN BANDHU - a szegények barátja, segítője, Isten egyik jelzője

- DÍN DÁJÁL(U) - DEEN DAYAL(U) - aki kedves és figyelmes a szegényekkel, Isten egyik jelzője

- DÍNÁNÁTH - DEENANATH - a szegények védelmezője, Isten

 

DÍP - DEEP - lámpa, fény

 

DIVALI / DIPAVALI - DEEVALI / DEEPAVALI - a Fény Ünnepe, hagyomnyos ünnep Indiában

 

DIVJÁ - DIVYA - 1. isteni, természetfeletti; 2. csodálatos, elragadó

 

DIWALI - lásd. Deevali

 

DUKHA - bánat, szenvedés, fájdalom

 

DVAITA - kettősség, dualizmus (lásd még “advaita”)

- DVAITA VÉDANTA - DVAITA VEDANTA - a dualizmus tana

 

DVÉSA - DVESHA - taszítás, gyűlölet, idegenkedés, ellenszenv

 

DZS (J)

 

DZSAL - JAL - víz

 

DZSÁL CSÁR - JAL CHAR - vízben élő élőlények

 

DZSÁLÁNDHÁRA BANDHA - JALANDHAR BANDHA - állzár

 

DZSATI - JATI - aszkéta

 

DZSIGJÁSZU - JIGYASU - aspiráns, törekvő, kereső

 

DZSÍVAN - JIVAN - élet

 

DZSÍVANMUKTA - JIVANMUKTA - az, aki ebben az életében elérte a felszabadulást

 

DZSÍVAN DZSÓTI - JIVAN JYOTI - az élet fénye

 

DZSÍVÁTMA - JIVATMA - egyéni lélek, dzsívának is nevezik

 

DZSNÁNA - JNANA - tudás

 

DZSNÁNA JÓGA - JNANA YOGA - a tudás jógája

 

DZSNÁNA INDRIJÁK - JNANA INDRYAS - az érzékelés szervei

- ÁTMA DZSNÁNA - ATMA JNANA – önmegvalósítás, az Önvaló ismerete

 

G

 

GANDHARVA - mennyei muzsikus

 

GANDHARVA LOKA - az angyalok világa

 

GÁJÁTRÍ MANTRA - GAYATRI MANTRA - a Rig Véda egyik mantrája

 

GHATAKÁS - GHATAKASH - egy tartály vagy hajó belső tere, a test belső tere

 

GRANTH - csomó

- BRAHMA GRANTH - Brahma csomója, kontyba kötött copf a fejtetőn

 

GUNA - minőség, tulajdonság

- SZATTVA GUNA - SATTVA GUNA - tisztaság, harmónia, fény, tudás

- RADZSASZ GUNA - RAJAS GUNA - szenvedély, szenvedés, erőszak, aktivitás

- TAMASZ GUNA - TAMAS GUNA - tudatlanság, sötétség, tehetetlenség, lustaság

 

GURU - (GU- sötétség, tudatlanság, RU- fény, tudás) mester, spirituális tanító, aki elvezet a tudatlanság sötétségéből a tudás világosságába

 

GURU GITA - ősi költemény, melyben Siva leírja a guru nagyszerűségét

 

GURU KRIPA - a guru kegyelme

 

GURU MANTRA - személyes mantra, melyet a tanítvány a gurutól kap

 

GURU TATTVA - a legmagasabb rendű elv (lásd: “tattva”)

 

GURU VÁKJA - GURU VAKYA - a guru szavai

- SZAT(A) GURU - SAT(A) GURU - a valódi Mester

 

GJÁNA - GYANA - lásd dzsnána

 

H

 

HARI OM - üdvözlési forma (Hari - Visnu, a három istenség közül az egyik; OM - a kozmikus hang)

 

HATHA JÓGA - HATHA YOGA - (HA - Hold, az elme szimbóluma, THA - Nap, a tudatosság szimbóluma) tökéletes egyensúly az elme és a tudat között) jóga technikák a test tisztítására és a pránák harmonizálására

 

HATHA JÓGA KRIJÁK - HATHA YOGA KRIYAS - hat jógatechnika, mellyel megtisztítható a test és javítható a koncentráció

- NETI

- DAUTI

- NAULI

- BASZTI - BASTI

- TRÁTAKA - TRATAK

- KAPALBATI

 

HIMSZA - HIMSA - erőszak, élőlények bántalmazása

 

HIRANJAGARBHA - HIRANYAGARBHA - “ Az Arany Anyaméh”, “ A Kozmikus Tojás”

 

HRIDAJAKÁS - HRIDAYAKASH - a szív tere

 

HRIDAJAKÁS DHÁRANÁ - HRIDAYAKASH DHARANA - egy meditációs technika

 

I

 

IDÁ - IDA - a baloldali nadi, pránavezeték, a bal orrjáratból indul, és a paraszimpatikus idegrendszerhez kapcsolódik

 

INDRA - az eső istene, a dévák, mennyei lények ura

 

INDRIJA - INDRYA - közvetítő, érzékszervek

- KARMA INDRIJÁK - KARMA INDRIYAS - a cselekvés öt szerve: beszédszervek, kezek, lábak, kiválasztó- és szaporító szervek

- DZSNÁNA INDRIJA - JNANA INDRIYA - az érzékelés öt közvetítője: hallás, érintés, látás, ízlelés és szaglás

 

ISTA DÉVATA - ISHTA DEVATA - személyes Istenkép, választott eszménykép

 

ÍSVARA - ISHWARA -  Isten, Kozmikus Önvaló, Legfelsőbb Úr

 

ÍSVARA PRANIDHAN - ISHWARA PRANIDHAN - Isten iránti odaadás

 

ÍSVARA TATTVA - ISHWARA TATTVA - a Kozmikus Önvaló elve (lásd még “tattva”)

 

J (Y)

 

JÁMA (YAMA) – a közösségi együttélés erkölcsi elvei, a rádzsa jóga első szintje

 

JAMA (JAMARÁDZSA) (YAMA (YAMRAJA)) - a halál királya, a halál istene

 

JAMUNA (YAMUNA) - szent folyó Indiában, a pingala nádi, a szimpatikus idegrendszerrel van kapcsolatban 

 

JANTRA (YANTRA) - szimbolikus, geometrikus rajz, amulett

 

JÓGA (YOGA) - az egyén újraegyesülése a kozmosszal

- JÓG BRASHT (YOG BRASHT) - megszakítás, szünet a jóga útján

- JÓGA MÁJÁ (YOGA MAYA) – az illúzió isteni ereje

- JÓGA NIDRA (YOGA NIDRA) - jógikus alvás, mélylazítási technika

- JÓGA SZÚTRÁK (YOGA SUTRAS) - Patandzsali ősi könyve a rádzsa jógáról, alapmű

- JÓGA VÉDÁNTA FILOZÓFIA (YOGA VEDANTA PHILOSOPHY) - az életet nem-kettősségben látó (non-dualista) filozófia

- HATHA JÓGA (HATHA YOGA) - egy jógarendszer a test tisztítására és a pránák harmonizálására

- KRIJA JÓGA (KRIYA YOGA) - haladó jógatechnika, melyet a Mester személyesen ad át odaadóan gyakorló, felkészült tanítványának, s mely a gyakorlót a benne lévő kozmikus tudat egyre növekvő kiteljesedéséhez vezeti

- KUNDALINI JÓGA (KUNDALINI YOGA) - a kundalini felébresztésének és kibontakoztatásának jógaútja

- SVAR JÓGA (SVAR YOGA) - az energiaáramlások harmonizálásával foglalkozó jóga

 

A négy fő jógaút:

- BHAKTI JÓGA (BHAKTI YOGA) - Isten egy megtestesült formája iránti odaadás, a szeretet és szolgálat jógaútja

- DZSNÁNA JÓGA (JNANA YOGA) – az igaz tudás jógája

- KARMA JÓGA (KARMA YOGA) - a minden élőlényért végzett önzetlen cselekvésen, szolgálaton keresztül tisztelni Istent

- RÁDZSA JÓGA (RAJA YOGA) - a “királyi” út, amikor az önfegyelem és a meditáció segítségével fejleszti ki magában a jógi a Legfelsőbb Tudatot

 

JÓGI (YOGI) - az, aki a jógagyakorlatok révén egyesítette atmáját a paramatmával, vagy az, aki felismerte magában az atma és a paramatma egységét; az, aki jógát gyakorol

 

K

 

KÁLÍ - KALI - az Isteni Anya egyik megnyilvánulása

 

KÁLI JUGA - KALIYUGA - a Vas Kor, a Sötétség Kora

 

KAPÁLBÁTÍ - KALPABHATI - pránajáma technika amely megtisztítja és kitakarítja az orr területét

 

KARANA - ok

- KARAN SARIR - kauzális test

 

KARMA - cselekvés, tettek

- SZANCSÍT KARMA - SANCHIT KARMA - a jelenlegi és az előző életek során elkövetett cselekedetek következményei

- PRARÁBDHÁ KARMA - PRARABDHA KARMA - az előző életekben felgyülemlett karmák azon része, amelyek a jelenlegi életben érvényre jutnak

- KRIJÁMÁN KARMA - KRIYAMAN (=AGAMI) KARMA - jelenlegi cselekvések, tettek

- NISZKÁM KARMA - NISKAM KARMA - önzetlen cselekedetek, amelyek nem hoznak létre negatív karmát

- KARMA INDRIJÁK - KARMA INDRYAS - a cselekvés szervei

- KARMA JÓGA - KARMA YOGA - cselekvés jógája

 

KAJA KALAPA - KAYA KALAPA - speciális jóga technikák és étrend, melyek fokozzák az életerőt és a test regenerációs képességét

 

KECSÁRÍ MUDRÁ - KHECHARI MUDRA - kechari - húzni (lásd. még “mudra”) jóga technikák haladó tanítványoknak, csak a Mester felügyelete mellett végezhetőek

 

KIRTAN - isteni ének

 

KISMAT - sors, jó vagy rossz szerencse

 

KLÉSA - KLESHA - zavarok, problémák, nem kívánatos körülmények

 

KÓSA - KOSHA - burok, réteg, mely körülveszi az atmát

- ANNAMAJA KÓSA - ANNAMAYA KOSHA – a táplálkozás burka

- PRÁNAMAJA KÓSA - PRANAMAYA KOSHA - prána, életenergia burka

- MANOMAJA KÓSA - MANOMAYA KOSHA - elme burka, mentális burok

- VIGJÁNAMAJA KÓSA - VIJNANMAYA KOSHA - intellektus burka

- ÁNANDAMAJA KÓSA - ANANDAMAYA KOSHA - az üdvösség burka vagy kauzális test

 

KRIPA - kegyelem

- GURU KRIPA - a Guru kegyelme

 

KRIJÁ - KRIYA - cselekedetek, normális cselekvések

- HATHA JÓGA KRIJÁK - HATHA YOGA KRIYAS - a testet tisztító speciális jóga technikák

- RÁDZSA JÓGA KRIJÁK - RAYA YOGA KRIYAS - bizonyos jóga technikák haladó tanítványoknak

- KRIJA SAKTI - KRIYA SHAKTI - a tett és a tettek ereje, a cselekvés képessége

- KRIJÁ JÓGA - KRIYA YOGA - bizonyos jóga technikák haladó tanítványoknak

 

KSATRÍJA - KSHATRIYA - a harcosok és uralkodók kasztjának tagja, a kezeket jelképezi

 

KUBÉRA - KUBERAS - a szerencse és a jólét istenei

 

KUMBHAKA - légzésszünet, egy pránajáma technika

 

KUNDALINI SAKTI - KUNDALINI SHAKTI - az Isteni Önvaló saktija, ereje, mely az emberben rejtőzik vagy szunnyad

 

KUNDALINI JÓGA - KUNDALINI YOGA -  a tudatosságot felébresztő és kibontakoztató jóga út

 

KUSZANG - KUSANG - rossz társaság

 

L

 

LOKA - sík, világ

 

M

 

MAHÁ (MAHA) - dicsőség, becsület, megbecsülés, büszkeség

- MAHÁ BANDHA (MAHA BANDHA) -  a nagy bandha, mindhárom bandha együttesen

- MAHÁ TATTVA (MAHA TATTVA) - az isteni minőség, a legmagasabb isteni elv (lásd még "tattvák")

- MAHAKÁS (MAHAKASH) - a világegyetem

- MAHARÁNA (MAHARANA) - király

- MAHARÁNI (MAHARANI) – királynő, királyné

- MAHASZAMÁDHI (MAHASAMADHI) - visszatérés nélküli szamádhi,  a jógi tudatos távozása a fizikai létből, a végső vagy utolsó meditáció

 

MAHÁTMA (MAHATMA) - "nagy lélek", a nagy személyek címe

 

MAHÉS (MAHESH) - (a mahésvarából) Shiva egyik neve ((from maheshwara)

 

MÁJÁ (MAYA) - illúzió

- JÓGA MÁJÁ (YOGA MAYA) – az illúzió isteni ereje

 

MÁLÁ (MALA) - 108 szemből álló imalánc, amelyet a mantra ismétlésére használunk

 

MANANA - gondolkodni, megfontolni

 

MANASZ (MANAS) - elme, a négy antakarana egyike

  

MANIPÚRA CSAKRA (MANIPURA CHAKRA) - köldök központ

 

MANÓMAJA KÓSA (MANOMAYA KOSHA) - az elme burka

 

MANTRA -  szent szótagok, szavak vagy mondatok, amelyeken keresztül a szellemi és lelki erők és tehetségek fejlődnek

- GURU MANTRA - személyes mantra, amelyet a tanítvány kap a gurutól

- BÍDZSA MANTRA (BIJA MANTRA) - mag mantra

- GÁJATRÍ MANTRA (GAYATRI MANTRA) - ősi mantra a Rig Védából

- SZATTVIKUS MANTRA (SATTVIC MANTRA) - tiszta, pozitív mantra

- VISNU MANTRA (VISHNU MANTRA) - Visnunak szentelt mantra

 

MAUNA – csendben maradni

 

MOHA - ragaszkodás

 

MOKSA (MOKSHA) - felszabadulás (lásd még "mukti")

  

MUDRÁ (MUDRA) - jelentéssel bíró tartás, testtartás, a test egy bizonyos helyzete, mutatás

- AKÁSI MUDRÁ (AKASHI MUDRA) -  egy jógatechnika, égre nézés

- CSIN MUDRÁ (CHIN MUDRA) - a kezek és az ujjak egy bizonyos helyzete meditációban

- PRÁNAJÁMA MUDRÁ (PRANAYAM MUDRA) - a kezek helyzete bizonyos pránajáma technikák gyakorlásakor

 

MUKTI - felszabadulás, a moksha másik elnevezése

- DZSIVAN MUKTA (JIVAN MUKTA) - az, aki ebben az életben elérte a felszabadulást

- VIDÉH MUKTA (VIDEH MUKTA) - a testben felszabadult

 

MUL - gyökér, alap

- MUL BANDHA - a medencefenék összehúzása

- MUL SAKTI (MUL SHAKTI) - két alapvető sakti: prakrti sakti és brahma sakti

 

MULÁDHÁRA CSAKRA (MULADHAR CHAKRA) - a gyökércsakra, a gerincoszlop alapjánál elhelyezkedő csakra

 

MUMUKSTVA (MUMUKSHTVA) - intenzív vágyakozás a felszabadulás után; spirituális keresés

 

N

 

NÁDA (NADA) - hang, a hang három szintje a testben:

- PARA - a köldökben

- PASJANTI (PASHYANTI) - a torokban

- BAIKHARI - az ajkakon

 

NÁDI (NADI) - idegszálak, finom energiacsatornák: idá, pingalá, szusumná

- IDÁ (IDA) - nádi, amely a gerinc bal oldalán halad végig a bal orrlyukból kiindulva

- PINGALÁ (PINGALA) - nádi, amely a gerinc jobb oldalán halad végig a jobb orrlyukból kiindulva

- SZUSUMNÁ (SUSHUMNA) -  a gerincoszlop közepén elhelyezkedő fő nádi

 

NÁDI SZÓDHANA (NADI SODHAN) - légzőgyakorlat a nádik tisztítására

 

NAKRA - “a krokodil”, kiszínezett dolog, valótlanság

 

NARAKA - alvilág, pokol

 

NAULI KRIJÁ (NAULI KRIYA) - a Hatha jóga technikák egyike, a hasizom forgatása

 

NETI - egy hatha jóga tisztító technika, az orrjáratok átmosása

 

NIDIDJÁSZAN (NIDIDHYASAN) - megvalósítás meditáción keresztül

 

NIJÁMA (NIYAMA) - a belső fegyelem elvei

 

NIRANDZSAN (NIRANJAN) - szeplőtelen, makulátlanul tiszta

 

NIRGUNA - forma és tulajdonságok nélküli; “gúnáktól mentes”; a mindenütt jelenlévő meg nem nyilvánult Isteni Tudat

 

NIRGUNA BHAKTI - lásd bhakti

 

NIRGUNA MANTRA - isteni mantra, amely elvezet a Legfelsőbb Valósághoz

 

NIRGUNA MEDITÁCIÓ (NIRGUNA MEDITATION) - meditáció az Abszolútumon

  

NIRODHA - megelőzés

 

NIRVIKALPA SZAMÁDHI (NIRVIKALPA SAMADHI) - a szamádhi legmagasabb szintje, a kozmikus tudattal való teljes egység állapota, szabadulás minden vágytól és karmától

 

NITJA (NITYA) - örökkévaló, múlhatatlan

 

O

 

OM (A-U-M) - az univerzum eredeti hangja, amely a múltat, a jelent és a jövőt szimbolizálja; az eredendő hang, a legmagasabbrendű mantra, magában foglalja és szimbolizálja a Legfelsőbb Valóságot, a tiszta, változatlan, tökéletes, teljes és örök Isteni Tudatot

 

P

 

PARA - a köldökben lévő hang

 

PARAM - legfelsőbb

- PARABHAKTI - a legmagasabb szintű odaadás

- PARABRAHMÁ (PARABRAHMA) - A Legfőbb Isteni Elv; Brahman

- PARAMAHÉSVAR (PARAMAHESHWAR) - az Egyetemes Önvaló; Brahman

- PARAMÁNAND (PARAMANAND) - örökkévaló, a legmagasabb szintű boldogság

- PARAMÁTMA (PARAMATMA) - a legfennsőbb Önvaló; a Kozmikus Lélek

- PARAMHANSZA (PARAMHANSA) - a hattyú, amely a felszabadult lelket szimbolizálja; a legmagasabb szvámi cím; a “Legfensőbb Hattyú”, az Önmegvalósított Mesterek jelzője

- PARAMSZATJA (PARAMSATYA) - a legfelsőbb igazság

- PARAMSÁNTI (PARAMSHANTI) - a legfelsőbb béke

 

PARVATI - a Himalája hegység királynője; az Isteni Anya; Isten aspektusa; isteni kegyelem; Siva felesége

 

PASJANTI (PASHYANTI) - a torokban lévő hang

 

PASU CSAKRÁK (PASHU CHAKRAS) - állati csakrák, az embernél a lábujjaktól a medencéig terjedő energiaközpontok

 

PATANDZSALI RÁDZSA JÓGA RENDSZERE (PATANJALI'S SYSTEM OF RAYA YOGA) - lásd “Rádzsa Jóga”

 

PIJA (PIYA) - szeretett személy

 

PINGALÁ (PINGALA) – az egyik fontos nádi, a jobboldali pránavezeték, amely a jobb orrjáratból indul és a szimpatikus idegrendszerrel kapcsolatos

 

PITRALÓKA (PITRALOKA) - az ősök világa

 

PRADZSAPATI (PRAJAPATI) - A Teremtmények Ura; Brahman másik neve

 

PRAKRITI (PRAKRTI) - természet; az ősanyag, amelyből, a három gúna közreműködésével, létrejött a világegyetem, annak változatos formáival együtt

- PRAKRITI SAKTI (PRAKRTI SHAKTI) - a teremtés ereje

 

PRALÁJA (PRALAYA) - teljes megsemmisülés, teljes megsemmisítés

 

PRÁNA (PRANA) - vitalitás, kozmikus energia, életerő

AZ ÖT PRÁNA : (FIVE PRANAS :)

- PRÁNA (PRAN) - lehetővé teszi a légzést

- APÁNA (APAN) - szabályozza a kilégzést, a vizelet- és székletürítést

- UDÁNA (UDAN) - evés közben mozgásba hozza a gége izmait

- SZAMÁNA (SAMAN) - segíti az emésztést és az egész szervezet működését

- VJÁNA (VYAN) - az ízületekben található, a test valamennyi részének mozgását szabályozza

AZ ÖT UPA-PRÁNA : (FIVE UP PRANAS :)

-  NÁGA (NARGH) - szabályozza a böfögést

- KURMA (KURMH) - pislogás, a szemhéjak nyitása és zárása

- DÉVADATTA (DEVDATH) - ásítás

- KRIKALA (KARKLH) - tüsszentés

- DHÁNANDZSAJA (DHANANJAYH) - szabályozza a testi gázok képződését, áthatja és élénkíti az egész testet, és a halál után is a testben marad; a szívbillentyűk nyitása és zárása

 

PRÁNAJÁMA (PRANAYAMA) - légzéstechnika:

- PÚRAKA (PURAK) - belégzés

- KUMBHAKA (KUMBHAK) - légzésvisszatartás

- RÉCSAKA (RECHAK) - kilégzés

 

PRÁNAJÁMA MUDRÁ (PRANAYAM MUDRA) -  a kezek helyzete bizonyos pránajáma technikák végzése közben

 

PRARÁBDHÁ (PRARABDHA) - a jelenlegi karma; az előző életek karmáinak azon része, amely ebben az életben aktív; azon múltban felhalmozott és “beérett” karmák csomagja, melyet ebbe az életbe hozunk, hogy feldolgozzuk őket. Jelenlegi sorsunkat főleg ezek szabják meg

 

PRASÁD (PRASHAD) - felajánlás, megáldott étel

 

PRATJÁHÁRA (PRATYAHARA) - az érzékek visszavonása a külvilágtól, az érzékek tárgyaitól

 

PRÉJ (PREY) - "kellemes", az anyagi dolgok iránti vágy, önző kívánság

 

PÚRAKA (PURAKA) - belégzés

 

PURÁNÁK (PURANAS) - ősi iratok, főként mondák formájában íródtak

 

PÚRNA (PURNA) - teljes, egész, befejezett

 

PURUSA (PURUSHA) - önvaló, átma; tágabb értelemben az ember, lélek

- PURUSÁRTHA (PURUSHARTHA) - erőfeszítés; életcél, az emberi élet négy alapvető feladata (dharma - kötelesség; artha - jólét; káma - munka; moksa - felszabadulás)

- PURUSOTTÁMA (PURUSHOTTAMA) - "a legfelsőbb az emberek között", Isteni Önvaló

 

R

 

RÁDZSA JÓGA (RAJA YOGA) - a “királyi” út, amikor az önfegyelem és a meditáció segítségével fejleszti ki magában a jógi a Legfelsőbb Tudatot; a meditáció jógája

 

PATANDZSALI RÁDZSA JÓGA RENDSZERE:

1)  JÁMA (YAMA) – az közösségi együttélés erkölcsi elvei, „külső fegyelem” elvei

     - AHIMSZÁ (AHIMSA) - a nem ártás, az erőszakmentesség elve, az élőlények bántalmazásának elutasítása

     - SZATJA (SATYA) - igazság, az igazság szeretete

     - ASZTÉJA (ASTEYA) - tartózkodás a lopástól, őszinteség

     - BRAHMACSÁRJA (BRAHMACHARYA) - önmegtartóztatás, Brahman szerint való életvitel, Brahman, a Legfelsőbb keresése; cölibátus; 1. tiszta életvitel; 2. a védikus hagyomány szerint az emberi élet 4 fő szakaszának - ásramok - egyike: Brahmacsárja ásram - az élet első 25 éve a tanulás időszaka, amelyet önmegtartóztatásban, a szülők, tanítók és Isten iránti tiszteletben ajánlott eltölteni

     - APARIGRÁHA (APARIGRAHA) - nem gyűjtés, a javak és felesleges dolgok felhalmozásának kerülése

 

2) NIJAMA (NIYAMA) - a belső fegyelem elvei:

     - SZAUCSA (SAUCHA) - belső tisztaság

     - SZANTOSA (SANTOSHA) - belső megelégedettség

     - TAPASZ (TAPAS) - megszorítás, aszkézis, szigorú önuralom

     - SZVÁDHJÁJA (SVADYAYA) - tanulás, olvasás

     - ISVÁRA PRÁNIDHÁNA (ISHWARA PRANIDHANA) - Isten iránti odaadás

 

3) ÁSZANA (ASANA) - pozíció, testhelyzet

 

4) PRÁNAJÁMA (PRANAYAMA) - a prána irányítása, légzésszabályozás

 

5) PRATJÁHÁRA (PRATYAHARA) - az érzékek visszavonása a külvilágtól (az érzékek tárgyaitól)

 

6) DHÁRANÁ (DHARANA) - összpontosítás, koncentráció

 

7) DHJÁNA (DHYANA) - meditáció

 

8) SZAMÁDHI (SAMADHI) - a legmagasabb szintű tudatállapot, melyben a megismerés, a megismerő és a megismerés tárgya eggyé válik

 

RADZSASZ GUNA (RAJAS GUNA) - szenvedély, szenvedés, agresszivitás, nyugtalanság, aktivitás, mozgás, hév

 

RÁKSASZA (RAKSHAS) - ördög, démoni lény

 

RASZA (RASA) - íz, élvezet, nektár

- ÁMRASZ (AMRAS) - “gyümölcslé”, az étel élvezete (ám (mangó)+rasza (nektár))

- CSÁMRASZ (CHAMRAS) - az érzéki örömök élvezete

- RÁMRASZ (RAMRAS) - az isteni nektár, az isteni minőségek élvezete (RÁM=az Úr Ráma)

 

RÉCSAKA (RECHAKA) - kilégzés

 

RISI (RISHI) - bölcs, látó, szent ember

 

RÚPA (RUPA) - forma, szépség

 

S

 

SABDA (SHABDA) - hang, szó

 

SAKTI (SHAKTI) - erő, energia

- BRAHMÁ SAKTI (BRAHMA SHAKTI) - kreatív, teremtő erő

- VISNU SAKTI (VISHNU SHAKTI) - fenntartó, megőrző erő

- SÍVA SAKTI (SHIVA SHAKTI) - a feloldás, felszabadítás ereje

- ICCSA SAKTI (ICCHA SHAKTI) - akaraterő

- KRIJÁ SAKTI (KRIYA SHAKTI)- az cselekvés, tetterő

- SZANKALPA SAKTI (SHANKALP SHAKTI) - a kívánság, az elhatározás ereje

- MANTRA SAKTI (MANTR SHAKTI) - a mantra ereje, általa elérhetjük a felszabadulást a karmák alól; képes felébreszteni a Shankalpa shaktit

- PRAKRITI SAKTI (PRAKRTI SHAKTI) - a teremtés ereje

- BRAHMÁ SAKTI (BRAHMA SHAKTI) - isteni erő, Brahman

- MUL SAKTI (MUL SHAKTI) - a sakti két alapvető fajtája, Prakrti shakti és Brahma shakti

 

SZAM (SAM) - az érzékszervek működésének uralása

 

SÁNTI (SHANTI) - béke, nyugalom

 

SÁRÍR (SHARIR) - test

- SZTHULA SÁRÍR (STHULA SARIR) - durvatest, fizikai test

- SZÚKSMA SARIR (SUKSHMA SARIR) - finomtest

- KARAN SARIR - kauzáltest

 

SZAT SZAMPATTI (SAT SAMPATTI) - “hat kincs”, a gjána jóga egyik alapelve

- SZAM (SAM) - az érzékszervek működésének uralása

- DAM - az elme uralása, önfegyelem, önkontroll

- UPARATI - a dolgok felett állás

- TITIKSÁ (TITIKSHA) - fegyelem, kitartás, szilárdság, bátorság

- SZAMÁDHÁN (SAMADHAN) – mindig tudatában lenni a célnak, szilárd kitartás a cél mellett

- SRADDHÁ (SHRADDHA) - feltétel nélküli bizalom, hit

 

SÍVA (SHIVA) - az Isteni Hármasság egyike, a negatívum megsemmisítésének és a felszabadulásnak az isteni aspektusát jelképezi; tiszta tudatosság, az abszolút jó, a jóga mestere, a legmagasabb tudatosság szimbóluma

 

SIVÓHAM (SHIVOHAM) - “Én vagyok Siva” - mantra

 

SRADHÁ (SHRADHA) - bizalom, belső bizonyosság, bizalom a Mester és önmaga közötti kapcsolatban

 

SUDDRA (SHUDDRA) - az alacsony kaszt tagja

 

 

SZ (S)

 

SZÁDAKA (SADHAKA) - jógát gyakorló személy, tanuló, aspiráns

 

SZÁDANA (SADHANA) - mindennapos spirituális gyakorlás, lelki törekvés

 

SZÁDHU (SADHU) - szent ember

 

SZAGUNA (SAGUNA) - “formát öltött”, Isten megjelenése valamely alakban

- SZAGUNA BHAKTI (SAGUNA BHAKTI) - lásd “bhakti” 

 

SZAHASZRÁRA CSAKRA (SAHASRARA CHAKRA) - “ezerszirmú lótusz”, koronacsakra, fejtetőközpont

 

SZÁKSI (SAKSHI) - tanú

 

SZÁMÁDÁN (SAMADHAN) – folyamatosan a cél tudatában lenni, törekvés a végső cél elérésére

 

SZAMÁDHI (SAMADHI) - a legmagasabb szintű tudatállapot, egyesülés az Isteni tudattal, melyben a megismerő, a megismerés és a megismerés tárgya eggyé válik; a Rádzsa jóga nyolcadik fokozata

- SZAVIKALPA SZAMÁDHI (SAVIKALPA SAMADHI) - megvilágosodás, az a tudatállapot, amelyben a karmák, gondolatok és kívánságok még jelen vannak

- NIRVIKALPA SZAMÁDHI (NIRVIKALPA SAMADHI) - a szamádhi legmagasabb szintje, a kozmikus tudattal való teljes egység állapota, felszabadulás minden vágytól és karmától

 

SZAMSZÁRA (SAMSARA) - a világ; a születés és halál körforgása

 

SZAMSZKÁRA (SAMSKARAS) - benyomás, hajlam, tendencia, neveltetés, a külvilág hatásai, programszerű lenyomatai a pszichénkben; a 16 szamszkára, fontos cselekedet egyike az élet során

 

SZÁNÁTAN (SANATAN) - kapcsolat, örökkévaló

- SZAT SZANÁTAN DHARMA (SAT SANATHAN DHARMA) - az “Igazság Örök Törvénye”, vallás, az Isteni Önvalóval való igaz kapcsolat; az igaz örök vallás 

 

SZANCSITA KARMA (SANCHIT KARMA) - sors, az összes előző élet során felgyülemlett karma; egy népcsoport kollektív karmája

 

SZANDHJA (SANDHYA) - a nappal és az éjszaka összeolvadása, a hajnal vagy a szürkület időpontja

 

SZANKALPA (SANKALPA) - elszánás, szilárd elhatározás

 

SZANNJÁSZA (SANNYASA) - leválás a világi dolgoktól és érdekektől

 

SZANT (SANT) - szent ember; szent dolog

 

SZANT BHÁV (SANT BHAV) - szent, tiszta, pozitív érzések és lelkület, a szentek tulajdonságai:

- SZANTOSA (SANTOSHA) - belső megelégedettség

- SÁNTIH (SHANTI) - béke, nyugalom

- SZÁDHANA (SADHANA) - rendszeres gyakorlás

- SZATJA (SATYA) - az igazság szeretete

- SIMPLICITY - egyszerűség

 

SZAT (SAT) - igaz, valós; igazság, valóság, létezés

- SZAT CSIT ÁNANDA (SAT CHIT ANANDA) - teljes igazság, tudatosság és üdvösség

- SZAT GURU (SAT GURU) - az igaz lelki vezető, Mester

- SZATSZANG (SATSANG) - (SZAT - igazság, SZANG - együttlét) "az igazsággal lenni", találkozás egy spirituálisan fejlett emberrel, egy szannjászí prédikációja, összejövetel egy spirituális cél érdekében

 

SZATJA (SATYA) - igazság, az igazság szeretete

- PARAMSZATJA (PARAMSATYA) - a legfelsőbb igazság

 

SZATTVA GUNA (SATTVA GUNA) - tisztaság, harmónia, fény, tudás, egyensúly

 

SZATTVIK MANTRA (SATTVIK MANTRA) - pozitív, spirituális mantra

 

SZAUCSA (SAUCHA) - tisztaság, belső és külső megtisztulás

 

SZAVIKALPA SZAMÁDHI (SAVIKALPA SAMADHI) - lásd szamádhi

 

SZIDDHI (SIDDHI) - természetfeletti erő, tökéletesre fejlesztett képesség

 

SZIKH (SIKH) - a hat indiai fő vallás egyikének tagja

 

SZITALI (SITALI) - egy pránajáma technika

 

SZÓ HAM (SO HAM) - “Az vagyok” - mantra

 

SZRÉJA (SREY) - “jó”; jó felé vivő cselekedet; Önmegvalósítás utáni vágy

 

SZÚKSMA (SUKSHMA) - finom, asztrális

- SZÚKSMA SARIR (SUKSHMA SARIR) - finomtest, asztrális test

 

SZÚNJÁKÁS (SUNYAKASH) - üres tér

 

SZÚRJA NAMASZKÁR (SURYA NAMASKAR) - “Napüdvözlet”, egy gyakorlatsor

 

SZUSUMNÁ (SUSHUMNA) - a gerincoszlop közepén elhelyezkedő fő nádi; a tiszta Isteni tudat felemelkedésének “csatornája”

 

SZÚTRA (SUTRA) - "szál," szanszkrit mondás vagy mondások gyűjteménye

- JÓGA SZÚTRÁK (YOGA SUTRAS) - Patandzsali ősi könyve a rádzsa jógáról, alapmű

 

SZVÁDHISTHÁNA CSAKRA (SVADHISTHANA CHAKRA) - az alhasi/keresztcsonti energiaközpont (sacroiliacalis izület tájékán)

 

SZVÁDHJÁJA (SVADYAYA) - a szentírások olvasása és tanulmányozása

 

SZVÁMI (SWAMI) - szerzetes, szent, a szannjászi rend tagja

 

SZVÁRGALÓKA (SVARGALOKA) - mennyország

 

SZVÁR JÓGA (SVAR YOGA) - a hang jógája vagy az energia jógája

 

T

 

TAMASZ GUNA (TAMAS GUNA) - a három guna egyike; tudatlanság, sötétség, tétlenség, lomhaság

 

TAN - fizikai test

 

TAP - zavaró hatások:

- ADHIÁTMIKA (ADHIATMIK) - a saját testből érkező hatások

- ADHIBHAUTIKA (ADHIBHOTIK) - a fizikai, anyagi világból és más élőlényektől érkező hatások

- ADHIDAIVIKA (ADHIDEVIK) - az asztrális síkról érkező hatások

 

TAPASZ (TAPAS) - hő, aszkézis, szigorú önfegyelem

 

TATTVA - elem, lényeg, alapelv, az anyagot alkotó fő elemek

- TATTVA DARSI - TATTVA DARSHI - a tattvák ismerője

- MAHÁ TATTVA - MAHA TATTVA - a legmagasabb isteni alapelv más nevekkel:

     - ÁDI TATTVA - ADI TATTVA

     - ÁTMA TATTVA - ATMA TATTVA

     - BRAHMA TATTVA

     - GURU TATTVA

     - ISVÁRA TATTVA - ISHWAR TATTVA

 

TAT TVAM ÁSZI - TAT TVAM ASI - “Te vagy az” - mantra

 

TITIKSÁ - TITIKSHA - bátorság, kurázsi; állhatatosság, kitartás; a Gjána jóga egyik alapelve, a „hat kincs” része

 

TJÁGA (TYAGA) - áldozatvállalás, lemondás

 

TRÁTAKA (TRATAK) - koncentrációs technika, egy pontra, vagy gyertyalángra figyelés

 

TRIKUTI DHÁRANÁ (TRIKUTI DHARANA) - koncentráció a szemöldök központra

 

TURIJA (TURIYA) - legfelsőbb tudatosság - szamádhi; a “hármasság” felett álló, legmagasabb rendű tudatállapot, amelyben az ismeret, a megismerő és a megismerés tárgya eggyé válik, az idő három dimenziójának - múlt, jelen, jövő - ismerete

 

U

 

UDDZSÁJI PRÁNAJÁMA (UJJAYI PRANAYAMA) - légzéstechnika; a Vishuddhi csakra megtisztításához különösen hatásos jógalégzés

                                                                                                                       

UPA-PRÁNÁK (UP PRANAS) - "öt szél", a prána működése a test öt különböző részében

 

UPARATI - a dolgok felett állni, nem ragaszkodni, kötődésmentesség; a Gjána jóga egyik alapelve, a „hat kincs” egyike

 

UTPATI - alkotás, teremtés

 

V

 

VAIKUNTHA - ég, Visnu paradicsoma

 

VAIRÁGJA (VAIRAGYA) - lemondás a világ dolgairól, a javakról és a vágyakról, s velük a kötöttségekről; honvágy; a gjána jóga második alapelve

 

VAISJA - VAISHYA - a földművesek és kereskedők hindu kasztjának tagja; a törzs szimbóluma

 

VÁSZANA (VASANA) - lappangó gondolat vagy vágy

 

VÉDANTA (VEDANTA) - "A Védák vége, a végső bölcsesség", a Brahman (Isten) és az Átmá (Önvaló) kapcsolatáról szóló bölcseleti művek, az életet egységben látó non-dualista filozófia, az ismert legősibb Szent Kinyilatkoztatás; az indiai filozófia hat iskolájának egyike: 

- ADVAITA VÉDANTA (ADVAITA VEDANTA) -  a nem-kettősség, az egyetemes egység tana

- DVAITA VÉDANTA (DVAITA VEDANTA) - a kettősség tana

 

VIDÉHAMUKTA (VIDEHMUKTA) - "a testtel együtt felszabadult", a végső felszabadulást megvalósító

 

VIDZSNÁ / VIDHJÁ (VIJNA) - tudás, tanulás

- BRAHMAVIDZSNÁ / BRAHMAVIDHJÁ (BRAHMAVIJNA) - az abszolút igazság ismerete

 

VIDZSNYÁNA / VIGJÁNA (VIJNANA) - tudomány, műveltség

 

VIGJÁNAMAJA KÓSA (VIGYANMAYA KOSHA) - az intellektus burka

 

VIKALPA - az elkötelezettség hiánya, egy elhatározás vagy terv feladása

 

VIKSÉPA (VIKSHEPA) - szórakozottság, belső zavarodottság, tévedés, szétszórtság

 

VISNU (VISHNU) - az Isteni Hármasság egyik tagja, a Világegyetem fenntartója és védelmezője

- VISNU MANTRA (VISHNU MANTRA) - Visnunak szentelt mantra

 

VISUDDHI CSAKRA (VISHUDDHI CHAKRA) - torok központ

 

VIVÉKA (VIVEKA) - az igaz és a hamis, a valós és a nem valós, a lényeges és a lényegtelen, a helyes és a helytelen, a hasznos és a haszontalan megkülönböztetésének képessége, a gjána jóga első szakasza; az értelem, az intellektus (buddhi) “krémje”

 

VRITTI - hullám, forgás

- CSITTA VRITTI (CHITTA VRITTI) – gondolathullám

 

Pin It