Skip to main content

Rólunk

Paramyogeshwar Svayambhu Sri Devpuriji

Sri Devpuriji Sri Devpuriji az Úr Shiva megtestesülése. Shiva a felszabadító, a gonosz és rossz elpusztítója. Ő testesíti meg a tudat fényét és a tisztítás tüzét. Az Úr Shivának köszönhetik az emberek a jóga tudományát, ő nyilvánította ki ezt a tudást az Isteni Anyának, Parvatinak és ily módon az egész világ számára tette elérhetővé ezt az adományt. Egy olyan bhakta, aki az Úr Shiván meditál, rövidebb úton éri el a felszabadulást, mert az Úr Shiva a legjóságosabb és legkegyesebb az Isteni Szentháromságban – azokat azonban, akik restek, lusták, és úgy várják el kegyét, hogy ők maguk nem akarnak erőfeszítést tenni ennek érdekében, el is ijesztheti haragjával.

Sri Devpuriji sok csodálatos satsangot tartott a Kailash ashramban – nemcsak emberi hallgatóknak, hanem állatoknak is. Mindig körülvették őt kígyók, skorpiók, kutyák és madarak. Tudott velük társalogni, hiszen beszélte és értette az egyetemes nyelvet, az állatok pedig figyelmesen hallgatták szavait. Sok csodatettet tulajdonítanak neki, ezek közül szeretnék az alábbiakban néhányat megosztani. A csoda tanúja egy kailashi pandit volt, aki tizennégy éves fiúként apjával látogatott el az ashramba.

Sri Devpuriji jobb lábszárán volt egy seb, amelynek állapota egyre csak romlott, míg végül elgennyesedett. Csúnyán begyulladt és megdagadt az egész lába, ezért apám sürgette Sri Devpurijit, hogy kezeltesse orvossal. Sri Devpurijit azonban nem érdekelte a lába állapota, így csak annyit felelt: „Ha annyira zavar téged ez a seb, akkor kivágom.” Azzal elővette a kardját, a seb fölé helyezte és egy suhintással levágta a lábszáráról az egész izomköteget, olyan mélyen, hogy a puszta csontja tűnt elő. Ezután levette a turbánját és bekötötte vele a nyílt sebet, majd mosolyogva megkérdezte apámtól: „Most már jobban tetszik?” Apám és én zavartan és szótlanul néztük végig, amit csinált. Gyorsan elbúcsúztunk a döbbenettől és az ijedtségtől megnémulva. Másnap újra felkerestük Sri Devpurijit, hogy érdeklődjünk hogyléte felől, mire megmutatta tökéletesen gyógyult lábát. Sérülésnek vagy hegnek a legcsekélyebb nyomát sem láttuk.

A következő esetet egy hajdani vadász mesélte el.

Amikor egyszer épp vadászzsákmányommal – egy tucat elejtett madárral – a kosárban ballagtam hazafelé, láttam, hogy Sri Devpuriji közeledik felém. Gyorsan elrejtettem a kosarat, mert féltem Sri Devpuriji haragjától. Amikor odaért hozzám, persze azonnal kérdezte:

- Mit rejtettél az imént a bokorba?
- Semmit Uram!
- Semmit?
- Csak a gyerekeimnek van ott valami -- vallottam be végül.
- Csak a saját gyermekeidre gondolsz, de sajnos nem gondolsz ezeknek a madaraknak az utódaira -- mondta a Mester szigorúan -- Isten előtt semmi sem marad rejtve. Azonnal add ide azt a kosarat!

Amikor átnyújtottam neki, és felnyitotta – láss csodát! – az összes lelőtt madár új életre kelve hussant ki belőle. Ezen élmény után örökre felhagytam az állatok leölésével.

Más esetek is sokatmondóan bizonyítják Sri Devpuriji Isteni erejét.

Kailashban a Mina család Vinja Rām nevű lányuk esküvőjét ünnepelte. A boldog ünneplés közepette azonban valami megdöbbentő történt: egy Khetī Bāī nevű kislány hirtelen nagyon rosszul lett és szinte azon nyomban meg is halt. A család azonban mérhetetlenül szerencsés volt, mert Sri Devpuriji éppen a faluban időzött ekkor. Bízva Isteni erejében azt remélték, hogy kegyesen segíteni fog. Elvitték hát hozzá a lányt, letették a lábai elé és kegyelemért esdekeltek. Sri Devpuriji csak rápillantott a lányra és azt mondta:

- Nem halt meg. Egészségesen fog felnövekedni, szerető, gondos feleség és anya lesz. Most pedig lányom, ébredj fel meditációdból!

Ekkor Khetī Bāī kinyitotta szemét és rámosolygott jótevőjére. Még ma is életben van, férjével, Lala Rām Minával Sti Madhopur faluban Sikar (Rajasthan) tartományban élnek.

Sri Devpuriji beszédeit sajnos nem írták le, néhány szavát azonban továbbadhatom. 

  • Isten magára veszi hívei sorsát.
  • Minden gondolat, minden szó és minden tett, amely Gurudeva áldásával kezdődik, sikerre vezet.
  • Nincs a Világegyetemben olyan erő, amely tartósan visszafoghat téged. Tartsd Gurudevát mindig a szívedben, akkor biztos a sikered.

Egy nap Sri Devpuriji közölte tanítványaival, hogy másnap elhagyja fizikai testét, hogy újra eggyé váljon a Kozmikus Fénnyel. Az emberek nem akarták elhinni, hiszen egészségesnek és erősnek látták. Másnap azonban beteljesedtek szavai: Sri Devpuriji meditációja során elhagyta testét. Később ezen a szent helyen imatermet állítottak. 

A Jóga a mindennapi életben tudományát Sri Devpuriji és Sri Mahaprabuji közvetítette számunkra, és minden jógagyakorló Sri Devpuriji védelme alatt áll. Ő mindig ott van, amikor rá gondolunk és kifejezzük iránta érzett tiszteletünket és szeretetünket.

Forrás: Paramhans Swami Madhavananda: Lila Amrit - Sri Mahaprabuji isteni élete

Pin It