Skip to main content
| Modern tudomány és jóga

Mit kaphatunk a jóga gyakorlásától? I: Képesek leszünk segíteni önmagunkon

Paramhansa Swami Maheshwarananda előadása, Bol, 1985. augusztus (első rész)

A Rendszer felépítése fokozatos és biztos fejlődést tesz lehetővé függetlenül attól, hogy a jóga mely területe iránt érdeklődik valaki. Ha általánosságban beszélünk, a következő eredményeket érhetjük el, ha dolgozunk önmagunkon:

  • képesek leszünk mindenféle élethelyzetben segíteni önmagunkon
  • egészségesek leszünk
  • fejlődik figyelemösszpontosító készségünk
  • fejlődik önbizalmunk, és nyugodtak leszünk
  • elérhetjük a fizikai és pszichikai tevékenység összhangját
  • megteremthetjük a külső és a belső tevékenység összhangját
  • megszabadulhatunk káros szenvedélyeinktől és ragaszkodásunktól
  • elérhetjük az önmegvalósítást.

Hadd fejtsem ki mindezt részleteiben. Először is kifejlesztjük annak képességét, hogy segíthessünk önmagunkon. a különféle élethelyzetekben. Az élet sokféle helyzetet hoz számunkra. Örülünk, ha megérkezik egy újszülött, és gyászolunk, ha valaki meghal. Ha kisbaba születik, boldogok vagyunk, hiszen úgy érezzük, van valamink. Ha meghal vagy távozik valaki, kifosztottnak érezzük magunkat, úgy érezzük, valami elveszett. Emberek vagyunk, kötődünk tehát másokhoz. Ez nem feltétlenül ragaszkodás, de fájlaljuk, hogy valaki örökre eltávozott.

Sokféle halál létezik. Meghalhat valaki hosszú, szenvedés teli betegség után, melynek során másoktól függ, súlyos krónikus betegségtől lebénultan fekszik, s végül fizikai teste teljesen leépül. Ha ilyesvalaki hal meg, bizonyára szomorúak vagyunk, de tisztában vagyunk vele, hogy jobb volt meghalnia, minthogy tovább szenvedjen. Más a helyzet, ha valaki váratlanul, hirtelen vagy balesetben hal meg. Úgy érezzük, nagy szerencsétlenség történt, és nagyon sajnáljuk. Mindkét esetben el kell azonban fogadnunk azt a tényt, hogy természetes folyamat zajlott le. Tavasszal a fa kivirágzik, őszre beérnek a gyümölcsök, és a levelek hullani kezdenek. Ez nem azt jelenti, hogy a fának nem lesz többé levele. Ismét eljön a tavasz, és új rügyek pattannak. Ez egy természetes folyamat, amely rendszeresen ismétlődik emberemlékezet óta: érkezés és távozás, érkezés és távozás. Aki megszületett, az meghal, aki meghalt, talán ismét megszületik.

Miért élek a halál és újjászületés példájával? Mert a többi probléma is hasonló természetű. Valahogy azok is összefüggnek a természettel. Ezek tudatlanságunk miatt jönnek létre, mely helytelen cselekvésre és ártó viselkedésre késztet. Sohasem szabad elfelejtenetek, hogy a változás az egész természetre érvényes folyamat. Ha így gondolkoztok, képesek lesztek megőrizni nyugalmatok, és nem uralkodik el rajtatok a stressz.

Tudnotok kell, hogy ha csak jó dolgok léteznének, akkor nem tudnánk, mi a rossz, és ha csak rossz létezne, nem tudnánk, mi a jó. Fel kell tehát készülnünk mind a jó, mind a rossz dolgokra. Az effajta gondolkodásmód vezet a józan megfontoláshoz, melynek mindenkor hasznát vesszük.

A szanszkrit sendhá szó például egyaránt jelent sót és lovat. Csak ha józan eszünkre hallgatunk, érthetjük meg, mire gondol a beszélő. Egy ember ül és eszik és megkér valakit, hogy hozzon sendhá-t. Annak, aki kiszolgálja, meg kell állapítania, hogy mit akar valójában. Lehet, hogy a vendég éppen haza készül, és lóval akar utazni, ő pedig helytelenül a sót hozza. Láthatjuk, hogy egyazon szóról lévén szó, az adott helyzet határozza meg, hogy a szó melyik értelmét használták.

Így segít a józan ész akkor is, amikor megpróbáljuk megérteni a különféle élethelyzeteket, azt, hogy miért történt valami úgy, ahogy történt. Ha félreértünk valamit a családunkban; amikor betegség üti fel a fejét; ha szerelmi problémák adódnak, amikor meghal a kedvesünk; ha nehezünkre esik tanulni, dolgozni, stb., nem szabad kétségbeesnünk és elvesztenünk az önbizalmunkat. Mindez az élet része.

„Engem senki sem szeret... Túl nagy az orrom… Csúnya a hajam...” – gyakran ilyesmit gondolunk, majd komplexusainktól szenvedünk. Pozitív gondolkodással és a Jóga a mindennapi életben rendszer technikáinak gyakorlásával azonban nagyfokú önbizalomra tehetünk szert, s ezáltal felülemelkedhetünk az effajta gondolatokon, érzéseken, és sok egyéb kellemetlen élethelyzeten.

Hogy segíthessek nektek ebben, összegyűjtöttem néhány gyakorlatot és technikát, és egységes, egymásra épülő szintekből álló rendszert alkottam belőlük. Ily módon az első pozitív hatása, hogy elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak. Tudjuk, hogy a problémák előbb vagy utóbb mindenképpen előjönnek. Nincs tehát ok elkeseredésre és reményvesztésre. Csak tegyetek mindent legjobb tudásotok szerint, és fejlesszétek a titiksát, azt a képességet, amely által mindent ez tudtok viselni. A titiksa elsajátítható gyakorlás és a Jóga a mindennapi életben rendszer követése által.