Skip to main content
| Ősi tudás a mai világban

Ismeritek a kívánságteljesítő fa és az ember történetét?

Részlet Paramhansa Swami Maheshwarananda előadásából

Kérdés: Hogyan hozunk döntéseket? Mi segít ebben? Mi a döntéshozatal útjában álló akadály?

Swamiji: Az ember elég jól kell, hogy ismerje önmagát ahhoz, hogy tudja, hogy adott pillanatban mit akar. De legalább azzal legyen tisztában, hogy a vágyainak, gondolatainak és tetteinek milyen következményei lesznek. Ismeritek a kívánságteljesítő fa és az ember történetét?

Egy utazó majd egy teljes napon keresztül gyalogolt a sivatagban. Már nagyon fáradt volt. Amikor azt gondolta, hogy nem bírja tovább és már egy tapodtat sem tud tovább menni, egy zöldellő fát látott meg a távolban. Fogalma sem volt róla, hogy az a fa egy kívánságteljesítő fa. Megörült, és sietett az árnyék védelmébe.

Ahogy a fához ért, azt gondolta, hogy jó lenne a fa árnyékában hűsölni. Amint belépett az árnyékba, kellemesen és hűvösen érezte magát. Majd az merült fel benne, hogy szomjas, és jó lenne egy hideg ital. Ahogy kigondolta, egy korsó hideg, tiszta víz jelent meg mellette. Nagyot kortyolt, majd még egyet, míg végül csillapította a szomját. Eközben eszébe sem jutott, hogy kerülhetett mellé, vagy miként jelent meg a korsó. Ehelyett rögtön újabb gondolat merült fel benne: „Farkaséhes vagyok, ennem kell valamit, amíg jó nem lakom”. Gyönyörűen tálalt asztal bukkant fel a homokból, olyan ételekkel, amiket legjobban szeretett. Amikor evett és ivott, egy ágyat kívánt, amin szundíthat egyet. Egy kényelmes ágy bukkant elő a semmiből. Most már minden olyan volt, ahogy szerette volna, csak egy kicsit túl világos volt. Így azt gondolta, hogy jobba tudna pihenni és szunyókálni, ha egy csöppet sötétebb lenne. Így történt.

De a balgában fel sem merül, hogy mindez hogy eshetett meg. Minden ajándékot örömmel és gondolkodás nélkül elfogadott, majd álomba merült.

Amikor felkelt, alkonyodott. Az utas aggódni kezdett. „Mennem kell. Hamarosan besötétedik, és egy vadállat bukkanhat fel, és felfalhat…” Ahogy a gondolat felmerült benne, a ráereszkedő sötétség mélyéről egy tigris bukkant fel, és darabokra tépte.

Mindannyian a kívánságteljesítő fa alatt ülünk. Az agy a fa koronája, a gerinc a törzse. Amire gondolunk, valójában az történik. Ha nem ismerkedünk meg a saját gondolatainkkal és érzéseinkkel, és nem tanuljuk meg kezelni őket, akkor szembesülni fogunk a vágyaink és félelmeink következményeivel.

Pin It