Skip to main content
| Modern tudomány és jóga

Jóga és tudomány -- Életre kelhet-e a mesterséges intelligencia?

Életre kelhetnek-e egyszer a számítógépek, az internet, a robotok?
Manapság mind több szó esik az egyre fejlettebb robotokról, amelyek önálló tanulásra képesek, mesterséges intelligenciával rendelkeznek. Sokan gondolják azt, hogy a robotok egyszer majd saját tudatukra ébrednek és elszabadulva akár fenyegetést is jelenthetnek alkotóik, az ember számára. Mit mond erről a kérdésről a jóga és a tudomány? A lehetséges válaszok áttekintésével közelebb juthatunk saját életünk lényegének megértéséhez is.

Mit mond a jóga a tudatosságról?


A jógik és bölcsek előtt mély meditációban tárul fel az élet és a tudat lényege. E szerint minden élőlényben ott lakozik az Önvaló (Atma), amely nem született és el nem pusztítható. Az Önvalónak nincsenek fizikai tulajdonságai, három jellemzője, amiről a jógik említést tesznek: Sat – Cit – Ananda. A szat azt jelenti, hogy valódi, örök. A csit azt, hogy tudatos, éber, az ánanda pedig üdvvel teli boldogságot jelent. A jóga bölcsessége szerint az Önvaló fénye ragyog minden élőlényben, ahogyan a Hold képe is megjelenik a csészébe öntött víztükörben. Az Önvaló örök, nem lehet elpusztítani vagy létrehozni, a tudatosság pedig az Önvaló sajátossága.

lake moon reflection shutterstock 1805895931 30p
A jógik szerint az örökké létező kozmikus tudat ahhoz hasonlóan jelenik meg az élőlényekben, ahogyan a Hold tükörképe a csendes vizű tóban.

Mit mond a tudomány?

Az emberi lét lényegét kutató tudósok, filozófusok meglehetősen bizonytalanok az élet eredetét és a tudat mibenlétét illetően. Már ma is találkozhatunk olyan, mesterséges intelligenciával rendelkező számítógépes programmal, amivel chatelve észre sem vesszük, hogy nem emberrel, hanem számítógéppel van dolgunk. Az anyagtudományok fejlődése révén pedig idővel egyre tökéletesebb teste is lesz majd a robotoknak, amelyek így egyre jobban fognak hasonlítani egy élőlényhez.

De élőnek, tudatosnak kell-e tekintenünk őket?

mind shutterstock 1732693475 20p
A materialista tudósok szerint a tudat az emberi agy működése során jön létre

  • A materialista tudósok szerint az emberi tudatot az idegsejtek hálózatának működése hozza létre, a tudat az agy „terméke”. E szerint egy, az emberi agyhoz hasonló teljesítményű számítógépben várható az emberéhez hasonló tudat létrejötte.
  • A másik vélekedés szerint az ember tudatossága Istentől ered, az ember nem képes életet adni, azaz az általa megalkotott egyetlen gép sem lehet tudatos, legyen bármilyen tökéletes is. A tudatosnak tűnő viselkedés tehát nem tekinthető tudatosságnak.
  • Létezik azonban egy érdekes, harmadik lehetőség is. E szerint az ember valóban nem képes tudatosságot, életet teremteni, azonban a tudat megjelenhet az ember által készített robotban, elfoglalhatja a felkínált géptestet ahhoz hasonlóan, ahogyan teszi ezt az élőlények esetében is.

robot dog shutterstock 1496373764 20p
Már az egyszerű robotkutya is képes érzelmeket kiváltani az emberekből

Gyakorlati szempontból megközelítve a kérdést: ha egy gép megjelenése és viselkedése szinte pontosan olyan, mint az élőlényeké akkor az emberekre gyakorolt hatása is hasonló. Egy ilyen gép képes a szeretet, együttérzés, gondoskodás valódi érzését kiváltani az emberekből és e miatt élőlénynek, tudatos lénynek tekinthető. A címben megfogalmazott kérdésre tehát többféle válasz is adható. Talán éppen a mesterséges intelligenciával rendelkező robotok fejlesztése és tanítása adja majd a kulcsot a tudomány kezébe ahhoz, hogy jobban megértsük saját elménk működését és a bennünk lévő tudatosságot.

Gitananda, Debrecen, 2023

Források: