Skip to main content
| Katha Upanisád

Katha Upanisád 10 -- Ne légy önhitt!

A Katha Upanisád
Nacsikétasz utazása a halhatatlanságba
Mahamandaleshwar Swami Jasraj Puri kommentárjaival

Részletetek a magyar fordításból

Nacsikétasz elragatottságot érzett. Jáma szeretetteljes szavai alig érintették őt, a bölcsesség bűvölte el. Belefeledkezett a pillanatba és így kérte Jámát:

- Beszélj arról, amit „Az”-nak nevezünk!

Beszélj az „Az”-ról, amit úgy érzékelsz, mint ami különbözik mind a helyestől, mind a helytelentől, különbözik mind az októl, mind az okozattól, ami sem nem múlt, sem nem jövő. Kérlek szépen, mondd el, micsoda az „Az”!

Hungarian Translation (C)2022, Yoga in Daily Life

A Bhagavata Gita 13. fejezetében az Úr Krisna leírja, milyenek a tulajdonságai, milyen a természete annak, aki elérheti az Önvaló ismeretét. Az első kettő az alázat és az önhittség, önimádat hiánya. Nacsikétaszt hidegen hagyja, mikor Jáma elmondja neki, milyen nagyszerű és érdemes – távol áll tőle az önhittség. Eltökélten keresi a tudást és a megértést.

Az Úr Krisna tovább sorolja a tiszta kereső tulajdonságait:

- Nem ártás, megbocsátás, őszinteség, a tanító tisztelete, tisztaság és egyenletes kedély (XIII/7).

Nacsikétasz rendelkezik mindezekkel a tulajdonságokkal. Ahogy Jáma megfogalmazta, méltó arra, hogy megkapja a legfelsőbb tudást.

  • [7. Szerénység, tisztesség, nem-ártás, türelem, becsületesség, tanító tisztelete, tisztaság, szilárdság, önmérséklet, 7.]
  • [8. lemondás az érzékek tárgyairól [az anyagi világról], önzetlenség, a születésben-halálban-öregségben-betegségben rejlő szenvedés nyomorúságának felismerése, 8.]
  • [9. ragaszkodás elvetése, gyermek-hitves-ház vágyának távoltartása, állandó kiegyensúlyozottság a kívánatos és nemkívánatos események közepette, 9.]
  • [10. lankadatlan szeretet irántam más felé nem forduló jógával, magányba vonulás, népes társaság kerülése, 10.]
  • [11. kitartás a Világlélek ismeretében, a valóságismeret lényegének kutatása - ezt nevezik tudásnak, s ami ennek ellentéte, az a tudatlanság. 11.]

https://mek.oszk.hu/00100/00160/00160.htm#BM_13

 

 

Pin It