Skip to main content
| Katha Upanisád

Katha Upanisád 14 -- Az igazi éned nem behatárolt

A Katha Upanisád
Nacsikétasz utazása a halhatatlanságba
Mahamandaleshwar Swami Jasraj Puri kommentárjaival

Részletetek a magyar fordításból

Kisebb a legkisebbnél és nagyobb a legnagyobbnál. Ez az Atman, az Önvaló, amely ott rejlik minden lényben. Aki megszabadul az akarástól és a bánattól, világosan érzékeli, látja az Önvaló csodáját, a hatalmas Atmant.

Hungarian Translation (C)2022, Yoga in Daily Life

A valóság, amit az OM képvisel, most Atmaként, Önvalóként jelenik meg. Az Atma a legbelsőbb én, a legbensőbb lélek, a Brahmannak az egyénben megtestesült formája. A Brahman a végső tökéletes valóság, a mindenek feletti egyetemes Tudat. Atmáról akkor beszélünk, amikor a Bharmannak a mindenben ott rejtőző mivoltáról van szó.

Mivel az Atma minden egyes sejtünkben ott van, minden bizonnyal igen apró. Ugyanakkor, ha egy minden létezővel, bizonyára hatalmas. Ez és az ezt következő slókák ellentétpárok segítségével mutatják be az Atma nagyságát és kicsinységét.

Ha egy mobiltelefonnal lefényképezzük az eget, a képernyőn az ég parányinak tűnik és csak egy kis szegletét látjuk a képen. Ám az ég ettől még nem változik. Az égnek az a behatárolt darabja most nagyon kicsinek látszik a mobilon. A kép mégis kifejezi az égbolt teljes mérhetetlenségének egy részét.

A nézőpontunk miatt látjuk külön dolgoknak az egyéni lelket és a tökéletes valóságot. Csak akkor ismerhetjük fel a Mindenség természetét, ha önmagunkban felismertük azt ami teljes. Kabir Das Ji a következő költeményben olyan gyönyörűen fejezi ezt ki: amikor a korsó – a tudatlanság korsója – eltörik, a víz, ami a korsón belül és a korsón kívül volt, és különbözőnek tűnt, eggyé válik:

Ha egy vizesedény a vízen úszik, akkor

Kívül és belül is víz van.

Ha eltörik az edény, víz a vízzel eggyé válik –

A bölcs világosan érti, mit jelent ez.

Pin It