Skip to main content
| Katha Upanisád

Katha Upanisád 15 -- Gyakorolj a Guru útmutatása szerint!

A Katha Upanisád
Nacsikétasz utazása a halhatatlanságba
Mahamandaleshwar Swami Jasraj Puri kommentárjaival

Részletetek a magyar fordításból

Ül, mégis mindent bejár. Fekszik, s mindenhova eljut. Ki ismeri rajtam kívül ezt a fénylő lényt? Az Atmát, amely örömteli, de nem örvendezik. Elpusztíthatatlan, bár teste nincsen, minden testet áthat. Ő a változatlan minden változóban. Az Atma nagy és mindent átható. A bölcs minden kétsége szertefoszlik, amikor Őt felismeri.

Hungarian Translation (C)2022, Yoga in Daily Life

Jáma látszólagos ellentmondások segítségével folytatja az Atma meghatározását. Mozdulatlan, mégis mozog, hiszen mindenben ott van. Ha megfigyeljük az óceánt, mikor elülnek a hullámok, nem látjuk az áramlatokat a mélyben. Hasonlóképpen, az anyagi világban minden mozgásban van, de az Atma a maga végtelenségében teljesen mozdulatlan.

Sri Dip Narayan Mahaprabhuji egy bhadzsanban így ír a mindent átható Atmáról:

Sadho Bhai, Sayar Suno re Salami

Kedves Barátom, halld a nyugalom ócenjának dicséretét!

Semmi sem jön, semmi nem megy, nincsen születés és nincsen halál, ez a tudat tiszta fénye.

A Legfelsőbb Hattyú jár, holott lába nincs. Mindent az Úr tesz, habár keze nincs.

Aki tekintetét szüntelenül befelé irányítja, megleli Azt: a név nélkülit, a forma nélkülit, a Legfelsőbbet.

Gyakorolj a Guru útmutatása szerint: irányítsd a nyugalmat és a fényt a szív közepére és tartsd meg ott!

Az az elfeledett Forma, a formanélküli, névnélküli és örök.

Ez lakik minden egyes sejt szívében.

A négy állapot – ébrenlét, álmodás, mély alvás és Turiya – ezek mind a forma nélküli Önvaló szándéka szerint nyilvánulnak meg.

Egy agyagdarabból sokféle edényt lehet alkotni.

A víz, a föld és a levegő egyek.

Megtaláltam a tökéletes mestert, Sri Devpuriji-t, aki állandóan a tudatos üdvben honol.

Swami Dip Puri az Ő isteni védelme alatt ébresztette fel a tudatát.

 

Pin It