Skip to main content
| Katha Upanisád

Katha Upanisád 23 -- Az evolúció a számkja tanítása szerint

A Katha Upanisád
Nacsikétasz utazása a halhatatlanságba
Mahamandaleshwar Swami Jasraj Puri kommentárjaival

Részletetek a magyar fordításból

Hungarian Translation (C)2023, Yoga in Daily Life

Jáma így beszélt tovább:

  • Az érzékeken túl vannak az érzékek tárgyai (*1)
  • Az érzékek tárgyain túl van az elme
  • Az elmén túl van az intellektus
  • Az intellektuson túl van a Nagy Önvaló (az Atma)
  • Az Atmán túl van a megnyilvánulatlan (Avyaktam)
  • A megnyilvánulatlanon túl van a Purusa
  • A Purusán túl nincsen semmi magasabb
  • Az a célállomás. Az a végállomás. Az a végcél

Jáma most elhagyja a kocsi hasonlatot és a számkja filozófia(*2) tanítása szerint írja le a megnyilvánulás szintjeit. A számkja huszonöt kategóriára osztja a valóságot. Jáma nem részletezi az összeset, hanem csak a számkja alapvető szerkezetét írja le. A számkja filozófia a mozgó és mozdulatlan dolgok egész univerzumát úgy tekinti, mint két alapvető létező továbbfejlődött alakjait. A két alapvető létező a prakriti és a purusa.

  • A prakriti a természet meg nem nyilvánult formája. Ez az az anyagi szövet, amelyből minden anyagi dolog kifejlődik.
  • A purusa az “átélő tudat”, amely minden megnyilvánult dolog tanúja. A purusát nem befolyásolják a prakriti különböző megnyilvánulásai, viszont ez a tudat minden megnyilvánult formában benne rejlik.

A számkja tanítása szerint a prakritit, amely megnyilvánulatlan, a három gúna (minőségek) aktiválják: a szattva (tisztaság, világosság), radzsasz (aktivitás) és a tamasz (tehetetlenség) – ezek adják meg az adott megnyilvánulás formáját és jellegzetességeit. A három gúna minden dologban jelen van, minden dolog tulajdonságait az uralkodó gúna határozza meg. Ahogy a három alapszínből bármilyen színt ki lehet keverni, ehhez hasonlóan az univerzumban minden létező dolog egyedi tulajdonságát a három gúna egyedi keverése határozza meg.

Spirituális szempontból nézve a Jáma által leírt folyamat egy fejlődés a durva fizikai megnyilvánulástól és tudattól – amelyeket a tamasy és a radzsasz gúna ural – visszafelé a megnyilvánulatlan prakriti (avyakta) és a purusa irányába. Ezen az úton úgy tudunk haladni, ha a szattva gúnát tápláljuk, támogatjuk – amelynek tulajdonságai a tisztaság, világosság, nyugalom, bölcsesség, függetlenség, megkülönböztetőképesség és igazság. Az olyan elme, amelyet a szattva ural, visszaolvad a az isteni tudatba, a világosság és a függetlenség által. Ez pedig a végső cél!


(*1) A fordító megjegyzése: Az "érzékek" itt a számkja filozófiában definiált "gjána indriják"-at jelentik, ezek az érzékszervek (szem, fül, stb). Az "érzékek tárgyai" pedig a számkja filozófia "tanmantra" fogalmai, amelyek azok a funkciók, amit az adott érzékszerv megvalósít (látás, hallás, stb).

samkja dia16

A számkja filozófia rendszere. A 25 kategória és a 3 gúna.

 

(*2) A fordító megjegyzése: Az alábbi séma mutatja a dolgok létrejöttének menetét a számkja filozófia tanítása szerint. A spirituáis fejlődés során ugyanezen az úton lehet visszatérni (a nyilak megfordításával) a durva anyagtól a Purusáig.

samkja dia28

A Világ dolgainak létrejötte a számkja filozófia tanítása szerint

 

Pin It