Jóga a mindennapi életben - A rendszer

Katha Upanisád 01 -- Bevezetés

A Katha Upanisád
Nacsikétasz utazása a halhatatlanságba
Mahamandaleshwar Swami Jasraj Puri kommentárjaival

Részletetek a magyar fordításból

Bevezetés

Hungarian Translation (C)2022, Yoga in Daily Life

Mindazon kincsek közül, amelyeket az ősi indiai civilizáció ajándékozott a világnak, talán a legmagasabb rendű az Upanisádok bölcsessége, a gjána kanda, amely a Védák része. Az Upanisádok tartalmazzák a Brahma Vidját, az Abszolút Brahman ismeretét. Azáltal, hogy a kereső megérti a valóság természetét és felismeri az igazi Önvalót, felszabadul a mindennapi élet bánataitól és félelmeitől, ezáltal megtapasztalja a határtalan örömöt.

A Védák bölcs tanításai az emberiség legősibb ismert szent iratai. A négy Véda: Rig, Jadzsur, Száma és Atharva. A Jadzsur Véda két részből áll: Krisna (fekete) és Sukla (fehér). Mindegyik véda három részt tartalmaz: Szamhita, Brahmana és Upanisád.

A Szamhita Istent dicsőítő himnuszokat és mantrákat tartalmaz. A Brahmana foglalja magában a liturgikus részt, leírja a jagja- és egyéb szertartások szabályos végrehajtását. A Véda spirituális eszenciáját az utolsó rész, az Upanisád, vagy Aranjaka tartalmazza.

Az „aranjaka” azt jelenti, hogy „erdei”, ugyanis eredetileg az erdőben, egy spirituális Guru segítségével tanulmányozták az Upanisádokat. Az „Upanisád” szó azt jelenti, hogy az „igazság közelében ülni”, vagy a Guru közelében ülni és a tanítás által eljutni az Önmegvalósításhoz.

Az Upanisádok bölcsességét „Védanta”-nak is nevezik, amely szó szerint annyit jelent, hogy „a Véda vége”. A Védákban lévő teljes tudás eszenciája az Upanisád.

A Katha Upanisád a Krisna Jadzsur Véda Aranjaka-jának része. Nacsikétasz, egy kisfiú történetén keresztül tanítja a Brahma Vidját. A fiú, apja parancsára a halál urának, Jámá-nak honába utazik. Miután odaér, Nacsikétasz kérhet három kegyet és ezeket a kegyeket arra használja, hogy tudásra tegyen szert Jámától.

Az ezután következő párbeszéd során Jáma átadja Nacsikétasznak a Brahman titkait, azaz az Abszolút Valóság ismeretét. Elmondja, mi marad – ha marad valami – a fizikai test halála után. Elmagyarázza a Brahman örök, változatlan természetét, amely mindennek az alapja az Univerzumban. Az örök, halhatatlan Brahman az az alapréteg, amelyen a nevek és formák változékony, bomlékony világegyeteme nyilvánul meg. Bár a fizikai test nem állandó – a betegség, szétesés, elmúlás áldozata – az igazi áldott Önvalót nem befolyásolják a lét ciklusai. Jáma olyan technikákat ad át, amelyek segítségével intuitív tapasztalatot lehet szerezni a halandó fizikai lény és a Brahman kapcsolatáról, feltárja a legmagasabb isteni megvalósítás elérésének módját.

Jáma és Nacsikétasz találkozása a Guru-Tanítvány kapcsolat inspiráló példája. Ellentétben az apjával való felemás kapcsolattal, Nacsikétasz tanítványi odaadása és alázata Jáma iránt lehetővé teszi, hogy Jáma átadja neki a legmagasabb Brahma Vidját, Brahman ismeretét. Az Upanisád figyelmeztet arra is, hogy a tudás nem intellektuális módon, dogmatikusan, vagy szertartások gépies végzésével érhető el, hanem a megértés és a megvalósítás segítségével. Az Upanisád tanítása szerint mély befelé fordulással, belső tudatossággal és egy önmegvalósított Mester vezetésével az isteni, abszolút, örök valóság intuitív úton elérhető.

A Katha Upanisád abban a korban született, mikor a rituális és intellektuális dogma fojtogatta a Védák szellemét. Megújította a kor gondolkodását, emlékeztetvén az embereket, hogy a Védákban leírt mantrákat, szertartásokat és gyakorlatokat nem csak formális módon kell végrehajtani, hanem ezek eszközt, vezérfonalat adnak a forráshoz, az Önvaló forrásához való visszautazáshoz. Azt kéri a keresőtől, hogy ne csak megtanulja a slókákat és azok szó szerinti jelentését, hanem hatoljon mélyebbre, az Upanisád bölcsességét használva eszközként a belső Isteni megtapasztalására, hogy átalakíthassuk magunkat és felismerhessük az örök eszenciát, amely mindenben benne rejlik.

 

 

Pin It

Jóga a mindennapi életben © 1998-2022 Minden jog fenntartva.